RetroGames.cz - staré hry ONLINEEnglish EN       Czech CZ            

   
 Menu
 Hry
 Ostatní
 Vyhledat hru

 

   
 

Pitfall! - Atari 2600

Stručný popis hry:

Harry utíká zrádnou džunglí. Je­ho úkolem je najít a sesbírat bě­hem 20 minut co nejvíce pokladů, pokud ovšem tak dlouho přežije. Cestu mu totiž zkříží hadi, štíři, krokodýli a spousta další smrtel­ně nebezpečné havěti.


Ovládání joysticku:

 

Hráč 1: Hráč 2:
páčka ↑↓←→ TGFH
spoušť Mezerník A
RESET F12 F12
SELECT F11 F11
Pause Alt+P Alt+P
Uložit F8 F8
černobílý / barevný mód:  F2
paddle / joystick mód: Alt+L

Help:

Tato hra je emulována pouze dí­ky JavaScriptu. Po­kud chcete po­u­žít raději Java applet e­mu­lá­tor, následujte tento odkaz.


Ostatní platformy:

Bohužel, tato hra je v tuto chvíli k dispozici pouze v této variantě. Buďte trpěliví :-)

Informace o hře:
Pitfall! - obal hry
obal hry
Název hry: Pitfall!
Konzole: Atari 2600
Vydavatel (rok vydání): Activision (1982)
Žánr: akční, plošinovka Počet hráčů: 1
Design: David Crane
Hudba:
Manuál ke hře: manual.pdf

Velikost souboru:

1414 kB
Download: nedostupný (pouze stream)

Velikost hry:

4 kB
Doporučený emuátor: Stella

Převzato z recenze na RetroGames.cz:

   Jen málokterá hra originálně vyvinutá pro konzoli Atari 2600 se stala tak slavnou jako legendární Pitfall! z roku 1982. Ve své době jej znal téměř každý fanda po­čí­ta­čo­vých her a ten, kdo jej měl doma, byl mezi kamarády stejně populární jako ten, kdo v téže době vlastnil závodní kolo Favorit. Není divu, že společnost Ac­ti­vi­sion, která hru vyvinula, prodala po celém světě více jak 4 milióny kopií této legendy a Pitfall! se stal druhou nejprodávanější hrou pro Atari 2600. Její úspěch zejména na americkém trhu byl tak fe­no­me­nál­ní, že se v americké te­le­vi­zi v roce 1983 objevil a­ni­mo­va­ný seriál, jehož hlavními protagonisty byli právě hr­di­no­vé z této počítačové předlohy.
   Přitom vlastní příběh hry je nesmírně jednoduchý. Hlavní hrdina zkušený cestovatel Pit­fall Hary se probíjí ne­bez­peč­nou džunglí. Jeho jediným ú­ko­lem je nalézt ztracené po­k­la­dy roztroušené mezi stromy, či ukryté v podzemním blu­diš­ti. Aby to Harry neměl moc jed­no­du­ché, jeho cestu mu komplikují kutálející se klády, hluboké propasti, pohyblivé písky, hořící oheň, jedovatí hadi a škorpióni, či hladoví krokodýli. Vyhnout se jim Harry může jedině tak, že je buď přeskočí nebo přeběhne ve správný moment. V některých místech džungle může Harry použít i houpající se lijánu a ladně se přenést nad hlavami číhajících krokodýlů či nad bezednou jámou. Na to vše má 20 minut a pouhé tři životy. Za tento čas musí nalézt všech 32 pokladů, které tvoří zlaté či stříbrné cihličky, diamantové prsteny a pytle plné peněz. Najít ale všech 32 pokladů pouhým běháním v džungli není možné. Aby se Harry dostal do všech míst, musí si občas zkrátit cestu tunely v podzemí, kte­ré spojují jinak ne­do­s­tup­né lokace. V nich však ale čí­ha­jí obří škorpióni, kte­ří si na Harryho brousí svá roz­měr­ná klepeta.

Víc informací o této hře hledejte na RetroGames.cz.

Pro fanoušky a sběratele:
Vyhledat tuto hru na videoserverech YouTube.com nebo Vimeo.com.
Koupit originální hru nebo konzoli Atari 2600 na Amazon.com nebo eBay.com.

Vyhledat digitální download této hry ve službě GOG nebo Steam.

 
Herní konzole:

Tato verze hry Pitfall! by­la de­sig­no­vá­na pro A­ta­ri 2600, což by­la ko­merč­ně vel­mi ús­pěš­ná vi­de­o­her­ní kon­zo­le dru­hé ge­ne­ra­ce vy­rá­bě­ná fir­mou A­ta­ri v le­tech 1977 až 1992. Jed­na­lo se o prv­ní kon­zo­li vy­u­ží­va­jí­cí vý­měn­né pa­mě­ťo­vé mo­du­ly s hra­mi. V do­bě jej­í nej­vět­ší slá­vy se pro­da­lo ví­ce než 30 mi­li­ó­nů ku­sů té­to kon­zo­le za ce­nu cca 200 $ za kus. K dneš­ní­mu dni ob­sa­hu­je her­ní kni­hov­na pro tuto kon­zo­li té­měř 1000 o­ri­gi­nál­ních her. Ví­ce in­for­ma­cí o kon­zo­li A­ta­ri 2600 na­lez­ne­te zde.


Doporučené ovladače:

Tuto hru můžete ovládat prostřednictvím klávesnice vašeho PC (viz tabulka s ovládáním vedle hry). Nicméně pro maximální her­ní zážitek doporučujeme použít joystick, který zapojíte jednoduše do USB portu počítače. Pokud žádný joystick nemáte, kupte si vhodný USB ovladač např. na Amazonu nebo v některém vašem oblíbeném internetovém obchodě.

 
Dostupné online emulátory:

Pro hru Pitfall! jsou k dispozici 4 různé online emulátory. Tyto emulátory se liší nejen technologií, kterou používají k emulaci starých her, ale též podporou různých herních ovladačů, podporou multiplayer módu, podporou dotykové obrazovky mobilních telefonů, rychlostí emulace, absencí či přítomností vložené reklamy a řadou dalších parametrů. Pro maximální herní požitek je důležité zvolit správný emulátor, protože na každém PC a v různých internetových prohlížečích se jednotlivé emulátory chovají odlišně. Základní vlastnosti jednotlivých emulátorů dostupných pro hru Pitfall! shrnuje následující tabulka:
 

Emulátor Technologie Multiplayer USB gamepad Touchscreen Bez reklam
Javatari JavaScript ANO ANO NE ANO
NeptunJS JavaScript ANO ANO NE NE
EmulatorJS JavaScript ANO ANO NE NE
JStella Java applet ANO NE NE ANO

Podobné hry:
Tom Boy Pitfall II: Lost Caverns Super Pitfall Jungle Hunt Pitfall: The Mayan Adventure
Tom Boy Pitfall II: Lost Caverns Super Pitfall Jungle Hunt Pitfall IV

Diskuse ke hře:


 

Veškerý text z webu RetroGames.cz je dostupný pod licencí Creative Commons 3.0 Unported. Můžete jej volně kopírovat, ale uveďte původ a zachovejte licenci.
Používáním tohoto webu souhlásíte s ukládáním cookies do vašeho počítače (pokud je nezakážete v nastavení vašeho internetového prohlížeče).

Facebook | Ochrana osobních údajů | Podmínky | Prohlášení o cookies | Reklama | Nahlásit nelegální obsah

Tento web je hostován na serverech služby WebSupport.cz.