Prince of Persia (DOS) - online hra | RetroGames.cz
RetroGames.cz - staré hry ONLINE

„Nepřestáváme si hrát, protože stárneme;                          
... stárneme, protože si přestáváme hrát.“                          

English EN       Czech CZ            

   
 Menu
 Hry
 Ostatní
 Vyhledat hru

 

   
 

Prince of Persia - DOS


Ovládání:

Hra se o­v­lá­dá stejnými klá­ve­sa­mi, které se používaly při hraní pod DOSem. Full­screen re­žim zap­ne 'Pra­vý Alt' + 'En­ter'.


Help:

Je-li emulace hry po­ma­lá, zkus­te ji zry­ch­lit zno­vu­na­č­te­ním této strán­ky bez re­k­lam nebo si vyberte jiný on­li­ne e­mu­lá­tor z této ta­bul­ky.


Stručný popis hry:

Nezapomenutelná legenda, která se proslavila zejména svojí verzí pro operační systémy DOS. Máš přesně 60 minut na to, abys vy­s­vo­bo­dil princeznu, které zlý vezír Jaffar dal osudové ultimátum: buď svatba nebo smrt!


Ostatní platformy:

Další dostupné platformy: NES, SMS, Ga­me Boy, Ga­me Gear, Ge­ne­sis a SNES.Informace o hře:
Prince of Persia - obal hry
obal hry
Název hry: Prince of Persia
Platforma: MS-DOS
Vydavatel (rok vydání): Brøderbund Software, Inc. (1989)
Žánr: akční, plošinovka Počet hráčů: 1
Design: Jordan Mechner
Hudba: Francis Mechner
Manuál ke hře: manual.pdf

Velikost souboru:

9037 kB
Download: prince.zip

Velikost hry:

343 kB
Doporučený emuátor: DOSBox

Podrobný popis hry:

   Prince of Persia je legendární fantazy plošinovka, kterou v roce 1989 vytvořil úspěšný herní designer a programátor Jordan Mechner. Hra byla původně napsána pro počítače Apple II, ale záhy byla portována na celou řadu videoherních platforem, z nichž nejznámější se stala její DOSovská verze. Samotnou hru proslavila zejména skvělá grafika a plynulost animací a stala se tak jedním z typických představitelů žánru ‘cinematických plošinovek‘.
    Děj hry je zasazen do starověké Persie. V době, kdy vládnoucí sultán válčí v cizí zemi, svěří dočasně vládu svému vezíru Jaffarovi. Ten však sultánovu důvěru zradí a pokusí se uchvátit trůn jen pro sebe. Jediný, kdo mu stojí v cestě, je půvabná sultánova dcera. Jaffar ji proto nechá zavřít do věže a pohrozí princezně smrtí, pokud nesvolí ke svatbě. Na rozmyšlenou jí dá přesně 60 minut. (Ve verzi pro SNES, je tento limit prodloužen na 120 minut.) Princezninou jedinou nadějí je proto mladý hrdina, který je do ní zamilován.
Prince of Persia - DOS verze
Prince of Persia - DOS verze
Ten je však vezírovými strážemi uvržen do podzemního žaláře, přísně střeženého mnoha ozbrojenými hlídači. Hráč má proto před sebou nelehký úkol. Probít se z žaláře zpět do sultánova paláce, překonat mnoho stráží, zákeřných pastí a nakonec i svého záhadného dvojníka a v závěrečném souboji porazit samotného Jaffara.
    Hra obsahovala celkem 12 levelů (některé konzolové verze i víc) a bylo nutné ji projít celou najednou. Dosažený postup nebylo možné ukládat. Na začátku hry měl hráč k dispozici 3 životy, které ztrácel v soubojích s protivníky, při pádech z malých výšek (2 patra), pokud na něj cokoliv spadlo, či vypitím lahvičky s jedem. Ve hře se ale vyskytovaly i léčivé lektvary, které mohly naopak životy doplňovat. Pokud navíc hráč našel vysokou karafu s léčivým elixírem, mohl si doplnit všechny ztracené životy najednou a zvýšit maximální počet životů o jeden. Aktuální stav hráčových životů byl indikován červenými trojúhelníčky v levém dolním rohu obrazovky. Pokud hráč přišel o všechny životy, jeho hrdina zemřel a level bylo nutné opakovat od začátku. Jeho čas však plynul dál. Pokud hráč v některém levelu mnohokrát zemřel, než se mu jej podařilo projít, mohl se snadno do situace, kdy ve zbývajícím čase nebylo možné hru úspěšně dokončit.
    Ve hře bylo velké množství rozmanitých pastí. Hned v prvním levelu hráč narazil na padající mříže, které bylo možné na krátký čas otevřít prostřednictvím spínačů zabudovaných v podlaze. Mnohem větší nebezpečí však představovaly hluboké propasti, vysouvající se ostré hroty, nebo pravidelně klapající gilotiny. Pokud hráč padl do některé z těchto pastí, jeho hrdina okamžitě zemřel. Samostatnou kapitolu představovali Jaffarovi šermíři, kteří střežili jak podzemí, tak celý sultánův palác. K jejich překonání potřeboval hráč najít v prvním levelu meč, se kterým posléze sváděl šermířské souboje. Jeho dovednosti byly sice limitovány na pouhé 4 možnosti: krok vpřed, krok vzad, výpad a odražení, ale v některých situacích bylo možné natlačit protivníka do některé z výše zmíněných pastí a shodit jej tak do propasti nebo nechat přeseknout gilotinou. Podobně jako hlavní hrdina i stráže měli indikátory zbývajících životů. Aby hráč v souboji zvítězil, musel jejich indikátor postupně vynulovat.
    Ve hře se objevilo i pár zcela unikátních nepřátel, či pastí. Např. nesmrtelná kostra, tlustý zdánlivě neporazitelný strážný, či záhadné zrcadlo ve 4. levelu, ze kterého vyskočil hráčův dvojník. Ani ten se nedal porazit a hráč musel přijít na způsob, jak tohoto dvojníka překonat.
    Hra se proslavila nejen pohádkovým příběhem s nádechem orientu, ale zejména nádhernými a plynulými animacemi, které do té doby nebyly u videoher vůbec obvyklé. Mechner k jejich vytvoření použil tzv. rotoskopii, což byla technika známá sice již od roku 1915, ale ve videoherním průmyslu téměř nepoznaná. Jejím propagátorem byl právě Mechner, který ji použil poprvé v roce 1984 při tvorbě jiné hry – Karateka.
    Prince of Persia patří dodnes mezi klenoty videoherní historie. Ve své době hra získala celou řadu titulů a ocenění. Stala se inspirací pro mnoho jiných her a odkazy na ní se objevily i v některých dobových filmech či TV seriálech. 4 roky po jejím vydání se objevilo první pokračování s podtitulem ‘Prince of Persia 2: The Shadow & The Flame‘, po němž následovalo množství dalších více či méně povedených dílů. Dodnes se Prince of Persia dočkal téměř 20 pokračování, remaků či fanouškovských předělávek a je jasné, že mnohé další teprve přijdou.

Víc informací o této hře hledejte na Wikipedii.

Pro fanoušky a sběratele:
Vyhledat tuto hru na videoserverech YouTube.com nebo Vimeo.com.
Koupit originální verzi hry na Amazon.com nebo eBay.com.

Vyhledat digitální download této hry ve službě GOG nebo Steam.

 
Ovládání hry:

Všechny DOS hry se ovládaly přímo z počítačové klávesnice. Některé novější DOS hry využívaly k ovládání také myš, či jiná pokročilejší herní periferia. Každá hra se však ovládala jinými tlačítky. Detailní popis ovládání této verze hry Prince of Persia naleznete v přiloženém herním manuálu. Přehled základních klávesových povelů a klávesových zkratek k ovládání této hry shrnuje následující tabulka:
 
Klávesa

Akce

Výskok / šplh nahoru / blokování soupeřova útoku mečem

Dřep / šplh dolů / schovat meč a přestat bojovat

or

Běh vlevo či vpravo

Shift + or

Chůze vlevo či vpravo (opatrně ke kraji překážky, chůze skrz trny, ...)

Shift

Vypije lektvar / drží se římsy (spadne při uvolnění klávesy) / vytáhne meč / bodne protivníka

Esc

Pauza. Po stisknutí libovolné klávesy se hra opět rozběhne.

Space

Zobrazí zbývající čas.

Shift + L

Přeskočí do dalšího levelu, ale ubere 15 minut (až do levelu 4).

Ctrl + A

Restart aktuálního levelu. Odpočet času běží plynule dál.

Ctrl + R

Restart celé hry (návrat na titulní obrazovku).

Ctrl + S

Vypne/zapne zvuk.

 
Platforma:

Tato verze hry Prince of Persia by­la de­sig­no­vá­na pro o­sob­ní po­čí­ta­če s o­pe­rač­ním sys­té­mem MS-DOS (Mi­cro­soft Disk Ope­ra­ting Sys­tem), což by­l o­pe­rač­ní sys­tém vy­ví­je­ný fir­mou Mi­cro­soft v le­tech 1981 - 2000. Do prv­ní po­lo­vi­ny de­va­de­sá­tých let se jed­na­lo o nej­roz­ší­ře­něj­ší o­pe­rač­ní sys­tém. Byl to­tiž do­dá­va­ný s vět­ši­nou teh­dej­ších po­čí­ta­čů fir­my IBM, kte­rá kou­pi­la od Mic­ro­sof­tu li­cen­ci. Po ro­ce 1995 byl vy­tla­čen gra­fic­ky vy­s­pě­lej­ším sys­té­mem Win­dows. V do­bách je­ho nej­vět­ší slá­vy vzni­k­lo ně­ko­lik ti­síc her ur­če­ných prá­vě pro po­čí­ta­če s tím­to sys­té­mem. Dnes již je­ho vý­voj ne­po­kra­ču­je a pro pot­ře­by e­mu­la­ce je nej­čas­tě­ji vy­u­ží­ván vol­ně dos­tup­ný e­mu­lá­tor DOSBox. Ví­ce in­for­ma­cí o operačním systému MS-DOS na­lez­ne­te zde.

 
Dostupné online emulátory:

Pro hru Prince of Persia je k dispozici 5 různých online emulátorů. Tyto emulátory se liší nejen technologií, kterou používají k emulaci starých her, ale též podporou různých herních ovladačů, podporou multiplayer módu, podporou dotykové obrazovky mobilních telefonů, rychlostí emulace, absencí či přítomností vložené reklamy a řadou dalších parametrů. Pro maximální herní požitek je důležité zvolit správný emulátor, protože na každém PC a v různých internetových prohlížečích se jednotlivé emulátory chovají odlišně. Základní vlastnosti jednotlivých emulátorů dostupných pro hru Prince of Persia shrnuje následující tabulka:
 

Emulátor Technologie Multiplayer Fullscreen Touchscreen Rychlost
Archive.org JavaScript ANO NE NE rychlý
js-dos JavaScript ANO ANO NE rychlý
js-dos 6.22 JavaScript ANO ANO NE rychlý
jsDosBox JavaScript ANO NE NE pomalý
jDosBox Java applet ANO ANO NE rychlý


Podobné hry:

Pokud se vám hra Prince of Persia líbí, je pravděpodobné, že se vám bude líbit i některá z podobných her v přehledu na této záložce. Hry, které zde vidíte, jsou vybírány na základě podobnosti v názvu, herním žánru a na základě podobnosti klíčových slov. Seznam je však generovaný automaticky a může být proto zejména pro některé specifické hry velmi 'subjektivní'. Pro nalezení konkrétní hry, použijte raději náš vyhledávací formulář.

4D Prince of Persia Prince of Persia 2: The Shadow & The Flame Another World Karateka BlackThorne (Blackhawk)
4D Prince of Persia Prince of Persia 2 Another World Karateka BlackThorne
 
Flashback: The Quest for Identity Monuments of Mars Scrapyard Dog Adventures of Captain Comic, The Prehistorik
Flashback Monuments of Mars Scrapyard Dog Captain Comic Prehistorik
 
Airlock Jurassic Park Star Wars Last Action Hero Bio Menace - Episode 3: Master Cain
Airlock Jurassic Park Star Wars Last Action Hero Bio Menace - Episode 3

Diskuse ke hře:


 

Tato webová stránka NENÍ sponzorována ani podporována společnostmi Nintendo, Atari či Sega ani žádnou jinou videoherní společností. RetroGames.cz si nečiní žádný nárok na duševní vlastnictví
obsažené v jednotlivých hrách. Veškerý text z webu RetroGames.cz je dostupný pod licencí Creative Commons 3.0 Unported. Můžete jej volně kopírovat, ale uveďte původ a zachovejte licenci.

Facebook | Ochrana osobních údajů | Podmínky | Prohlášení o cookies | Reklama | Nahlásit nelegální obsah

Tento web je hostován na serverech služby WebSupport.cz.