RetroGames.cz - staré hry ONLINEEnglish EN       Czech CZ            

   
 Menu
 Hry
 Ostatní
 Vyhledat hru

 

   
 

Space Invaders - DOS


Ovládání:

Hra se o­v­lá­dá stejnými klá­ve­sa­mi, které se používaly při hraní pod DOSem. Full­screen re­žim zap­ne 'Pra­vý Alt' + 'En­ter'.


Help:

Hra je e­mu­lo­vá­na dí­ky ja­va­scrip­tu. Po­kud chcete po­u­žít ra­dě­ji ja­va applet e­mu­lá­tor, ná­s­le­duj­te tento odkaz.


Stručný popis hry:

Armáda vesmírných vetřelců se chystá obsadit Zemi. Aby se jim to podařilo musí napřed vybudo­vat základnu na po­vr­chu Měsíce. Jsi poslední nadějí lidstva. Nedo­vol jejich lodím přistát, jinak bu­de náš osud zpečetěn!


Ostatní platformy:

Další dostupné platformy: Ata­ri 2600, SG-1000, NES, Ga­me Boy, Ge­ne­sis a SNES.Informace o hře:
Space Invaders - obal hry
obal hry
Název hry: Space Invaders
Platforma: MS-DOS
Vydavatel (rok vydání): Taito (1978)
Žánr: akční, střílečka Počet hráčů: 1 nebo 2 střídavě
Design: Tomohiro Nishikado
Hudba:
Manuál ke hře: není k dispozici
Download: nedostupný (pouze stream)

Velikost hry:

28 kB
Doporučený emuátor: DOSBox

Převzato z recenze na RetroGames.cz:

   Space Invaders, neboli česky Vesmírní Nájezdníci byla a dodneška je jednou z nejklasičtějších videoher všech dob. Když se v roce 1978 poprvé objevila ve formě hracích automatů, vyvolala doslova revoluci ve světě videoherního průmyslu a její význam byl srovnatelný s příchodem první veřejně dostupné videohry Pong. Zatímco však Pong představil videohry pouze jako nový zdroj zábavy pro širokou veřejnost, Spa­ce Invaders reprezentoval první ko­mer­čně ú­s­pěš­nou hru, která doslova a do pí­s­me­ne pohltila tisíce hráčů po celém světě. S trochou nadsázky se dá říct, že právě tato hra stála na počátku chorobné zá­vis­los­ti na videoherních automatech o­z­na­čo­va­né jako gambling.
   O co vlastně ve hře šlo? Hráč kontroloval laserové dě­lo, které se pohybovalo horizontálně ve spodní části obrazovky. Jeho úkolem by­lo postupně zničit všechny mimozemské lodě, které v originální arcade verzi tvořily formaci jedenácti plavidel v pěti řadách. Za každou se­stře­le­nou loď obdržel hráč určitý počet bodů. Lodě se pohybovaly po obrazovce zle­va doprava a zpět a po­s­tup­ně klesaly ve snaze při­s­tát na povrchu planety (v tomto případě Měsíce). Rychlost přistávajících plavidel se během hry zvyšovala, takže zasáhnout jednotlivé lodě bylo stále těžší a těžší. Navíc vesmírná plavidla útočníků nebyla bezbranná, ale mohla se aktivně bránit sha­zo­vá­ním bomb na pohyblivé dělo. Hráč se sice mohl před těmito střelami ukrýt pod některým z defenzivních bunkrů, ale ty jej zároveň limitovaly ve střelbě. Čas od času proletěla ve vrchní části obrazovky speciální loď, jejíž zásah mohl hráči přinést extra body. Pokud se hráči podařilo zneškodnit všechny přistávající loďě, začínal další kolo se stejným rozestavením, ale mnohem těžší obtížností. Hra končila v momentě, kdy hráč ztratil všechny své životy, nebo když se vetřelcům podařilo dosáhnout povrchu planety a přistát.

Víc informací o této hře hledejte na RetroGames.cz.

Pro fanoušky a sběratele:
Vyhledat tuto hru na videoserverech YouTube.com nebo Vimeo.com.
Koupit originální verzi hry na Amazon.com nebo eBay.com.

Vyhledat digitální download této hry ve službě GOG nebo Steam.

 
Platforma:

Tato verze hry Space Invaders by­la de­sig­no­vá­na pro o­sob­ní po­čí­ta­če s o­pe­rač­ním sys­té­mem MS-DOS (Mi­cro­soft Disk Ope­ra­ting Sys­tem), což by­l o­pe­rač­ní sys­tém vy­ví­je­ný fir­mou Mi­cro­soft v le­tech 1981 - 2000. Do prv­ní po­lo­vi­ny de­va­de­sá­tých let se jed­na­lo o nej­roz­ší­ře­něj­ší o­pe­rač­ní sys­tém. Byl to­tiž do­dá­va­ný s vět­ši­nou teh­dej­ších po­čí­ta­čů fir­my IBM, kte­rá kou­pi­la od Mic­ro­sof­tu li­cen­ci. Po ro­ce 1995 byl vy­tla­čen gra­fic­ky vy­s­pě­lej­ším sys­té­mem Win­dows. V do­bách je­ho nej­vět­ší slá­vy vzni­k­lo ně­ko­lik ti­síc her ur­če­ných prá­vě pro po­čí­ta­če s tím­to sys­té­mem. Dnes již je­ho vý­voj ne­po­kra­ču­je a pro pot­ře­by e­mu­la­ce je nej­čas­tě­ji vy­u­ží­ván vol­ně dos­tup­ný e­mu­lá­tor DOSBox. Ví­ce in­for­ma­cí o operačním systému MS-DOS na­lez­ne­te zde.

 
Dostupné online emulátory:

Pro hru Space Invaders je k dispozici 5 různých online emulátorů. Tyto emulátory se liší nejen technologií, kterou používají k emulaci starých her, ale též podporou různých herních ovladačů, podporou multiplayer módu, podporou dotykové obrazovky mobilních telefonů, rychlostí emulace, absencí či přítomností vložené reklamy a řadou dalších parametrů. Pro maximální herní požitek je důležité zvolit správný emulátor, protože na každém PC a v různých internetových prohlížečích se jednotlivé emulátory chovají odlišně. Základní vlastnosti jednotlivých emulátorů dostupných pro hru Space Invaders shrnuje následující tabulka:
 

Emulátor Technologie Multiplayer Fullscreen Touchscreen Rychlost
Archive.org JavaScript ANO NE NE rychlý
js-dos JavaScript ANO ANO NE rychlý
js-dos 6.22 JavaScript ANO ANO NE rychlý
jsDosBox JavaScript ANO NE NE pomalý
jDosBox Java applet ANO ANO NE rychlý

Podobné hry:
CHAMP Invaders Air Raid Plaque Attack Pepsi Invaders Gorf
CHAMP Invaders Air Raid Plaque Attack Pepsi Invaders Gorf

Diskuse ke hře:


 

Veškerý text z webu RetroGames.cz je dostupný pod licencí Creative Commons 3.0 Unported. Můžete jej volně kopírovat, ale uveďte původ a zachovejte licenci.
Používáním tohoto webu souhlásíte s ukládáním cookies do vašeho počítače (pokud je nezakážete v nastavení vašeho internetového prohlížeče).

Facebook | Ochrana osobních údajů | Podmínky | Prohlášení o cookies | Reklama | Nahlásit nelegální obsah

Tento web je hostován na serverech služby WebSupport.cz.