4D Sports Boxing (DOS) - online hra | RetroGames.cz
RetroGames.cz - staré hry ONLINE

„Nepřestáváme si hrát, protože stárneme;                          
... stárneme, protože si přestáváme hrát.“                          

English EN       Czech CZ            

   
 Menu
 Hry
 Ostatní
 Vyhledat hru

 

   
 

4D Sports Boxing - DOS

Ovládání:

Hra se o­v­lá­dá stejnými klá­ve­sa­mi, které se používaly při hraní pod DOSem. Full­screen re­žim zap­ne 'Pra­vý Alt' + 'En­ter'.


Help:

Je-li emulace hry po­ma­lá, zkus­te ji zry­ch­lit zno­vu­na­č­te­ním této strán­ky bez re­k­lam nebo si vyberte jiný on­li­ne e­mu­lá­tor z této ta­bul­ky.


Stručný popis hry:

Vydařený boxerský simulátor, který se proslavil zejména vektorovou grafikou a různorodostí kamerových pohledů. Sestav si svého vlastního boxera a vytrénuj jej tak, aby vybojoval během své kariéry titul mistra světa.


Ostatní platformy:

Bohužel, tato hra je v tuto chvíli k dispozici pouze v této variantě. Buďte trpěliví :-)Informace o hře:
4D Sports Boxing - obal hry
obal hry
Název hry: 4D Sports Boxing
Platforma: MS-DOS
Vydavatel (rok vydání): Distinctive Software (1991)
Žánr: akční, bojová, Sport Počet hráčů: 1 nebo 2 proti sobě
Design: Jay MacDonald, Chris Taylor, Rick Friesen
Hudba: Michael J. Sokyrka, Krisjan Hatlelid, Brian Plank
Manuál ke hře: manual.pdf

Velikost souboru:

12377 kB
Download: 4Dboxing.zip

Velikost hry:

514 kB
Doporučený emuátor: DOSBox

Pro fanoušky a sběratele:
Vyhledat tuto hru na videoserverech YouTube.com nebo Vimeo.com.
Koupit originální verzi hry na Amazon.com nebo eBay.com.

Vyhledat digitální download této hry ve službě GOG nebo Steam.

 
Ovládání hry:

Všechny DOS hry se ovládaly přímo z počítačové klávesnice. Některé novější DOS hry využívaly k ovládání také myš, či jiná pokročilejší herní periferia. Každá hra se však ovládala jinými tlačítky. Detailní popis ovládání této verze hry 4D Sports Boxing naleznete v přiloženém herním manuálu. Přehled základních klávesových povelů a klávesových zkratek k ovládání této hry shrnuje následující tabulka:
 
Klávesa

Akce

or 8 2

Krok vpřed / krok vzad

or 4 6

Úkrok vlevo / úkrok vpravo

7 9

Úkrok vlevo / úkrok vpravo / horní kryt

1 3

Úkrok vlevo / úkrok vpravo / spodní kryt

Enter + 7 or 8 or 9

Levý hák (do hlavy) / pravý direct (do hlavy) / pravý hák (do hlavy)

Enter + 4 or 6

Levý hák (do těla) / pravý zvedák (do hlavy)

Enter + 1 or 2 or 3

Levý direkt (do těla) / pravý zvedák (do těla) / pravý hák (do těla)

Shift + 7 or 8 or 9

Žádný efekt / vystrčí bradu / bolo punch (široký zvedák)

Shift + 4 or 6

Protřese ruce / flurry 1

Shift + 1 or 2 or 3

zatřese hlavou / šoupe nohama / flurry 2

Ctrl + P

Pauza

Ctrl + S

Vypne zapne zvuk.

Ctrl + M

Vypne zapne hudbu.

Ctrl + X

Konec hry a návrat do DOSu.

 
Platforma:

Tato verze hry 4D Sports Boxing by­la de­sig­no­vá­na pro o­sob­ní po­čí­ta­če s o­pe­rač­ním sys­té­mem MS-DOS (Mi­cro­soft Disk Ope­ra­ting Sys­tem), což by­l o­pe­rač­ní sys­tém vy­ví­je­ný fir­mou Mi­cro­soft v le­tech 1981 - 2000. Do prv­ní po­lo­vi­ny de­va­de­sá­tých let se jed­na­lo o nej­roz­ší­ře­něj­ší o­pe­rač­ní sys­tém. Byl to­tiž do­dá­va­ný s vět­ši­nou teh­dej­ších po­čí­ta­čů fir­my IBM, kte­rá kou­pi­la od Mic­ro­sof­tu li­cen­ci. Po ro­ce 1995 byl vy­tla­čen gra­fic­ky vy­s­pě­lej­ším sys­té­mem Win­dows. V do­bách je­ho nej­vět­ší slá­vy vzni­k­lo ně­ko­lik ti­síc her ur­če­ných prá­vě pro po­čí­ta­če s tím­to sys­té­mem. Dnes již je­ho vý­voj ne­po­kra­ču­je a pro pot­ře­by e­mu­la­ce je nej­čas­tě­ji vy­u­ží­ván vol­ně dos­tup­ný e­mu­lá­tor DOSBox. Ví­ce in­for­ma­cí o operačním systému MS-DOS na­lez­ne­te zde.

 
Dostupné online emulátory:

Pro hru 4D Sports Boxing je k dispozici 5 různých online emulátorů. Tyto emulátory se liší nejen technologií, kterou používají k emulaci starých her, ale též podporou různých herních ovladačů, podporou multiplayer módu, podporou dotykové obrazovky mobilních telefonů, rychlostí emulace, absencí či přítomností vložené reklamy a řadou dalších parametrů. Pro maximální herní požitek je důležité zvolit správný emulátor, protože na každém PC a v různých internetových prohlížečích se jednotlivé emulátory chovají odlišně. Základní vlastnosti jednotlivých emulátorů dostupných pro hru 4D Sports Boxing shrnuje následující tabulka:
 

Emulátor Technologie Multiplayer Fullscreen Touchscreen Rychlost
Archive.org JavaScript ANO NE NE rychlý
js-dos JavaScript ANO ANO NE rychlý
js-dos 6.22 JavaScript ANO ANO NE rychlý
jsDosBox JavaScript ANO NE NE pomalý
jDosBox Java applet ANO ANO NE rychlý


Podobné hry:

Pokud se vám hra 4D Sports Boxing líbí, je pravděpodobné, že se vám bude líbit i některá z podobných her v přehledu na této záložce. Hry, které zde vidíte, jsou vybírány na základě podobnosti v názvu, herním žánru a na základě podobnosti klíčových slov. Seznam je však generovaný automaticky a může být proto zejména pro některé specifické hry velmi 'subjektivní'. Pro nalezení konkrétní hry, použijte raději náš vyhledávací formulář.

RealSports Boxing Boxing Rocky Fight Night Pro Wrestling
RealSports Boxing Boxing Rocky Fight Night Pro Wrestling
 
Super Punch-Out!! Mike Tyson’s Punch-Out!! Tag Team Wrestling Tecmo World Wrestling Mat Mania Challenge
Super Punch-Out!! Mike Tyson's Punch-Out!! Tag Team Wrestling Tecmo World Wrestling Mat Mania Challenge
 
Champion Pro Wrestling Pro Wrestling (Body Slam) Saturday Night Slam Masters Tag Team Match: M.U.S.C.L.E. Art of Fighting
Champion Pro Wrestling Pro Wrestling Saturday Night Slam ... M.U.S.C.L.E. Art of Fighting

Diskuse ke hře:


 

Tato webová stránka NENÍ sponzorována ani podporována společnostmi Nintendo, Atari či Sega ani žádnou jinou videoherní společností. RetroGames.cz si nečiní žádný nárok na duševní vlastnictví
obsažené v jednotlivých hrách. Veškerý text z webu RetroGames.cz je dostupný pod licencí Creative Commons 3.0 Unported. Můžete jej volně kopírovat, ale uveďte původ a zachovejte licenci.

Facebook | Ochrana osobních údajů | Podmínky | Prohlášení o cookies | Reklama | Nahlásit nelegální obsah

Tento web je hostován na serverech služby WebSupport.cz.